Allmänna villkor hos Epic Pop Shirtz

(senast uppdaterad 20201003)

1. Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (GDPR). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Epic Pop Merch AB (Epic Pop Shirtz) reserverar sig för eventuella alla tryckfel såsom t ex pris, storlek, antal produkter i lager på denna webbplats. Vi kan inte heller till 100% garantera att alla bilder exakt återger produkternas utseende.

2. Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd innan beställning läggs. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post (hello@epicpopshirtz.com). Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

3. Betalning och Leverans

När du lagt varor i varukorgen och går vidare till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske inom 30 dagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre. Vi levererar din vara med antingen DHL, UPS, Schenker, TNT och PostNord.

Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

Du kan antingen få paketet skickat via postpaket för 49:- inkl moms. Du får du hämta ditt paket på ditt närmsta utställningsställe.

Vid order över 399 sek gäller det fri frakt till alla kunder.

Större paket såsom möbler går alltid som hemleverans. Medans mindre paket går som postpaket.

4. Ej mottagen vara / leveranshinder

Vi debiterar minimum 350 kronor för ej mottagna varor. Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du ta emot paketet och skicka tillbaka det till oss. Om detta inte görs kommer paketet gå i retur till oss efter 14 dagar och du debiteras för returfraktkostnaden. Denna summa är för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

För tyngre eller skrymmande gods tillkommer även en kostnad enligt aktuell frakttabell. Vi rekommenderar att ta emot leveransen då denna summa ofta kan bli högre än vad produkten kostat dig som kund. Om du har valt faktura som betalningsalternativ är det viktigt att du kontaktar Klarna för att undvika eventuell påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Ersättning av outlöst paket skickas genom faktura via Klarna.

Leveranshinder hemleverans - en kostnad som DHL debiterar om de har försökt att leverera genom att kontakta det mobilnummer du angivit. Kostnad 360 kr. Betalas inte denna kostnad lämnas kravet till inkasso.

5. Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen av exempelvis köp reflexväst  godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

6. Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

7. Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna av produkten samt se till att den kommer fram till oss (Vi rekommenderar DHL). Behåll alltid kollinummer på ditt paket så att du kan spåra paketet om det skulle försvinna i Postens hantering, då detta sker på avsändarens ansvar.  När du utnyttjar din ångerrätt står du som kund för returfrakten, vilket är 149 kr för små paket och 279 kr för stora paket (gäller ombud/ej home delivery & företagspaket). För tyngre eller skrymmande gods tillkommer även en kostnad enligt aktuell frakttabell. Om ditt paket har erlagts en fraktavgift hos oss (49 kr) återbetalas ej denna. Återbetalning gäller endast det sammanlagda priset på produkt(erna).

Vissa varor, exempelvis hygienprodukter, (tandborstar, rakapparater, ansiktsprodukter, värmedynor och andra produkter under kategorin skönhet) omfattas inte av ångerrätten. För dessa varor gäller ångerrätten endast om originalförpackningen/originalemballaget är oöppnat.

Obs! Vi tar inte emot returer som är gjorda på egen hand utan förvarning till oss! En retursedel måste alltid skickas ut av oss om ingen annan överenskommelse är gjord.

OBS! Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Epic Pop Shirtz.

Enligt lag kan du som kund komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Om du valt faktura som betalalternativ, måste du betala denna på utsatt tid. Epicpopshirtz.com ansvarar inte för förfallen faktura. Vid förfrågan kring faktura/delbetalning vänligen kontakta Klarnas kundtjänst.

Produkten skall vara i säljbart skick med oskadad förpackning. Med säljbart skick menas att du kan öppna förpackningen och titta på produkten, men du kan INTE använda produkten.

Ångerrätten gäller ej för vara specialbeställd eller specialtillverkad för dig som kund. Du har en generell lagstiftad 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara som du beställt.

Du kan ej nyttja ångerrätten med stöd i svensk lag på varor vars plombering har brutits, band- och ljudupptagningar där plombering har brutits, varor som tappar sitt värde (exempelvis livsmedel) vid leverans.

Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten. Vid nyttjande av ångerrätten återbetalas hela summan som du betalt till oss. Återbetalning sker direkt när din vara/varor är mottagen och godkänd och görs till Ert konto.

Är produkten/rna inte i säljbart skick när vi erhåller återköpet görs prisavdrag.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa instruktionerna under retur & reklamation här! Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du på enklast sätt ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog den returnerade produkten.

Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag, vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

8. Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera inom 1-4 dagar efter mottagen vara. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Transportskador och synliga fabrikationsdefekter ska anmälas till oss senast 24 h efter mottagande för möjlighet till ersättning.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna under fliken ”Kundtjänst”.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader. 

Epicpopshirtz.com förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentlagstiftning. Vidare så följer Epicpopshirtz.com alltid Allmänna reklamationsnämndens riktlinjer (www.arn.se).

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Vi behöver bilder på:

  • Foto på ytterförpackningen
  • Foto på öppen låda
  • Foto på fraktsedeln på paketet
  • Foto på skadad produkt
  • Bifogat Kvitto

Följs inte instruktioner ovan har vi rätt att neka en eventuell reklamation i brist på bevis.
Det är heller inte tillåtet att returnera en vara till oss utan förvaring oavsett en retur eller reklamation.

9. Transportskada

Om varan är skadad vid leverans ska detta anmälas omgående till det fraktbolag som utfört leveransen. Ni kan också meddela oss genom vår kundtjänst och skicka oss ett meddelande. Det är viktigt att anmälan går till fraktbolaget som i detta fall står för att skadan skett. Syna paketet ordentligt innan du tar emot varan. Om det är en synlig transportskada anmäls detta enklast direkt till chauffören vid mottagandet. Be chauffören om en notering på din kopia av fraktsedeln. Även om emballaget ser helt ut är det viktigt att du packar upp och kontrollerar varan så fort som möjligt för att kunna upptäcka både synliga och dolda transportskador. Spara emballaget för eventuell retur.

Transportskador och synliga fabrikationsdefekter ska anmälas till oss senast 24 h efter mottagande för möjlighet till ersättning.

10. Tryckfel på sajten

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

11. Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

12. Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Betalningsalternativ

14. Kortbetalning

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

15. Faktura & delbetalning

I samarbete med Klarna erbjuder vi faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på www.klarna.com

Vid betalning via faktura samarbetar Butiken med Klarna AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Butiken överlåtna till Klarna AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Betalningstiden är alltid minst 14 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso Du kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar genom att logga in på www.klarna.com.

För att se fullständiga villkor för Klarna faktura- och delbetalningstjänst se länkarna nedan:

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

16. Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning

Klarnas kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakt sker via e-post och chatt hos Klarna.se eller via telefon på 08–120 120 10, måndag – fredag kl. 08:00-17:00.

Klarnas betalningsalternativ:
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

● Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

● Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

17. Återbetalning vid faktura- eller delbetalningsköp

Du som har betalt din faktura eller delbetalning men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Klarna. Klarna återbetalar den summa du har betalat efter att vi har fått uppgift om godkänd retur från handlaren. Återbetalningen sker till ditt konto varför du behöver meddela oss dina kontouppgifter tillsammans med fakturauppgifterna.

Kontakt sker via e-post och chatt hos Klarna.se eller via telefon på 08–120 120 10, måndag – fredag kl. 08:00-17:00.

18. Priser

Genom Butikens samarbete med Klarna AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas.

En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa  08–120 120 10 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %.

19. Personuppgiftslagen

I samband med din beställning godkänner du att Epic Pop Merch AB  lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Epic Pop Merch AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Du hittar mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter under vår avdelning Privacy Policy.

20. SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

21. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

22. Hantering av personuppgifter

Epicpopshirtz.com värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Du hittar mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter under vår avdelning Privacy Policy.

23. Lager

Vi reserverar oss för slutförsäljning. Om en vara är slut i lager men en beställning genomförts kommer summan att återbetalas eller fakturan att makuleras. Du får alltid ett mail från oss om detta skulle inträffa.